Izjava o zaštiti životne sredine

Environmental statement

Poštovanje životne sredine, jedne od naših glavnih briga, tera nas da konstantno radimo na smanjenju uticaja naše proizvodnje, kao i naših proizvoda na životnu sredinu.

Kroz ovakav pristup, mi se, prirodno, obavezujemo na ekološki pristup kroz ISO 14001 standard u Japanu godinama, i od Marta 2006. godine u Evropi.

Naš pristup je dosljedan i konstantno unapređenje nas je vodilo da razvijemo QSE (Kvalitet, Sigurnost i Okolina) odjeljenje unutar preduzeća, koje se bavi isključivo ekološkim pitanjima.

Zahvaljujući našem neumornom radu, nedavno smo stekli selektivni EMAS sertifikat.

Pregledajte našu ekološku deklaraciju

Saznajte više o Pilot-ovoj predanosti ka konstantnom unapređenju kroz svoju sekciju Korporativne Socijalne Odgovornosti: kliknite ovdje.