Riječ predsjednika

M. Yasuyuki KAZAOKA

M. Yasuyuki KAZAOKA, Direktor  PILOT Corporation Of Europe:

« Uticaj koji industrije imaju na životnu sredinu može biti značajan.Kao proizvođač, mi smo svjesni prirodnih resursa koje trošimo da bi stvorili naše proizvode i neophodno je da kroz proizvodni proces uzmemo u obzir razvoj naše planete.     

PILOT je uvek nastojao da primjeni ovaj pristup. Na primjer, strogo poštujući zakon, preradom vode koja se koristi u proizvodnji i kroz ponudu asortimana olovaka sa zamjenljivim uloškom.

Mi se konstantno poboljšavamo u ovom procesu i naša želja je da stvorimo kompletan asortiman pisaćeg pribora proizvedenog od recikliranog materijala, što omogućava veću zaštitu prirodnih resursa.

Potpuno smo posvećeni ISO 14001 standardu i stalno pokušavamo da značajno smanjimo uticaj koji naša kompanija ima na okruženje. 

Danas, naša obaveza je da potrošačima ponudimo liniju recikliranih PILOT proizvoda, istog kvaliteta, istog nivoa tehnologije i iste cijene kao naš trenutni asortiman.
 
Reciklirana ili ne, PILOT olovka će uvijek biti PILOT olovka. »