Europska kompanija

Pilot Corporation of Europe Headquarter

Pilot-ova fabrika u Evropi je osnovana 1996. u Haute-Savoie, Francuska. Trenutno, Evropska kancelarija i Francuska podružnica su takođe locirani na ovoj lokaciji.

PILOT CORPORATION OF EUROPE ima za cilj da podrži svoje brojne podružnice i distributere širom kontinenta putem marketinga i logistike i trenutno pokriva skoro 40 država u Evropi.

Proizvodni pogon u Annecy-ju se prostire na preko 10,000 m² i pruža 60% snabdijevanja evropskih podružnica. Ova fabrika trenutno ima 8 ubrizgavajućih mašina i 6 sofisticiranih linija za sklapanje, te proizvodi skoro 40 miliona olovaka dnevno.